Szabálytalanságok miatt leállították a velencei uszoda építését

alapko velence uszoda latoszogAz októberi önkormányzati választás kampányeseménye volt az az alapkőletétel, amellyel hivatalosan is elkezdődött a velencei sportuszoda építése. Az időközben leváltott polgármester mellett az eseményen jelen volt egy miniszter, két országgyűlési képviselő és a megyei önkormányzat elnöke is.

   Pedig már akkor is lehetett hallani olyan információkat, hogy nincs minden rendben az uszoda körül, például a tervek szerint közel ötmilliárdba kerülő létesítményhez nincs elég pénz. A város honlapján olvasható közlemény szerint más gond is akadt.

   Mint a közleményből kiderül, Velence város önkormányzata betekintést kért a helyi uszodaépítéssel összefüggésben keletkezett iratokba. Ennek érdekében az építtető Velence Plus Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Kft. ügyvezetőjéhez fordultak és kérték többek között a beruházás helyszínéül szolgáló földterületre vonatkozó, a tulajdonos által kibocsátott, az építési engedéllyel és az építési tevékenységgel összefüggő tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó dokumentumokokat.
   Mindezt azért tették, mert a nagyléptékű építkezéssel érintett értékes tóparti ingatlan a velencei önkormányzat tulajdonában áll. Kérésük ellenére azonban a tulajdonosi hozzájárulást többszöri egyeztetés, levélváltás ellenére sem kapták meg. Az igényelt irat ugyanakkor nem található sem a velencei polgármesteri hivatalban, sem az építési üggyel összefüggő elektronikus felületen. Ezek után a város önkormányzata a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához fordult tájékoztatást és intézkedést kérve. Kérték az esetlegesen rendelkezésükre álló tulajdonosi nyilatkozat másolati példányának részükre megküldését is.
   A hatóság az ügyben november 27-én helyszíni szemlét tartott. Az építtető kft. ügyvezetője a helyszíni szemlén átadott az építési hatóság jelenlévő ügyintézőjének egy, az előző polgármester aláírásával ellátott, tulajdonosi hozzájárulásként elnevezett iratot. A keltezés 2019. július 4. volt. Ez a nyilatkozat azonban több szempontból sem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Az iraton nincs bélyegző, nincs fejléce, iktatószáma, és nem tünteti fel azt sem, hogy a képviselőtestület melyik határozatával hatalmazta fel a polgármestert e nyilatkozat kiadására. S bár az iraton megjelölt napon valóban volt képviselőtestületi ülés és napirenden szerepelt egy, a Velence Plus Kft-vel kapcsolatos döntés is, a tulajdonosi hozzájárulás kiadásának kérdése nem volt napirenden, nem volt ilyen tartalmú előterjesztés, így döntés sem születhetett erre vonatkozóan.
   A járási hivatal érintett osztálya a tények ismeretében december 16-án kelt végzésével a Velencei Városi Uszoda építésére vonatkozó építési kivitelezési tevékenység folytatását megtiltotta – derül ki a város honlapján olvasható közleményből.